söndag 4 februari 2018

Hackendahl ger sig aldrig

Gustav Hackendahl är vid första världskrigets utbrott stolt innehavare av ett hyrverk med trettio droskor i Berlin och är en ganska förmögen man. Hackendahl är en principfast man som styr både familjen och de anställda med den disciplin som han lärde sig i det militära. När första världskriget bryter ut och Tyskland drabbas av svåra umbäranden försvinner allt som Hackendahl trott på. Trots att verksamheten får konkurrens från bilar och att folk inte har råd att åka vägrar Hackendahl ge sig och fortsätter envist köra sin droska genom Berlin. Av de fem vänder sig alla utom den yngste, Heinz, sig mot fadern så fort de får möjlighet.


Hackendahl ger sig aldrig är den senaste i raden av Hans Falladas romaner som Lind & Co ger ut i nyutgåva. Det är berättelse som sträcker sig över cirka tjugo år och det är en tid då mycket hände i Tyskland från optimismen innan första världskrigets utbrott, krigets umbäranden, de hårda fredsvillkoren, depressionen med hyperinflationen och massarbetslöshet innan Hitler och nazisterna tar makten. Det jag tycker är så intressant med att läsa Falladas böcker är att när de skrevs och gavs ut skildrade de sin samtid, den här boken gavs ut 1938. Det sägs att slutet i Hackendahl ger sig aldrig kom till efter att Goebbels satte tryck på Fallada och fick honom att avsluta på boken på ett sätt som inte riktigt passar in med resten av berättelsen. För en författare som inte gått i exil efter att nazisterna tog makten och som inte stod på nazisternas sida var det kanske det enda sättet att få boken publicerad 1938. Det är i alla fall en väldigt bra bok och som berättar om en familj och ett land som förlorar allt. Man ska inte låta sig skrämmas av boken omfång (750 sidor), den är ganska lättsam att läsa och har ett språk som flyter på.

Inga kommentarer: