måndag 12 mars 2018

Hunger


I sin nya bok Hunger har den amerikanska författaren Roxane Gay skrivit en memoar över sin kropp och den har fått undertiteln Historien om (min) kropp. Gay skriver om sin kropp med ett stort mod och med en brutal ärlighet. Det är historien om en kropp som är väldigt stor, som tar plats när omgivningen tycker att den inte borde ta plats. Gay berättar om övergreppet som gjorde att hon bestämde sig för att bygga en skyddsmur av fett för göra sig oattraktiv. Det handlar också om känslan av att vara instängd i bur av fett som gör att vardagliga saker blir svåra att utföra. Utöver att berätta om sina egna erfarenheter diskuterar Gay även mer allmängiltiga ämnen som konsumtion, njutning, utseende och hälsa. Frågan är om det går att tycka om en kropp som omvärlden föraktar.

Hunger är en väldigt stark bok som väcker många känslor och tankar om hur vi ser på överviktiga. Även om jag är långt ifrån lika överviktig som Gay finns det ändå saker i boken som jag känner igen mig i. Det här är definitivt en bok som jag kommer att återvända till.

Inga kommentarer: