tisdag 24 januari 2017

Zetterströmska biblioteket

På Östersunds bibliotek finns även det Zetterströmska biblioteket, som är en samling med äldre böcker tryckta mellan 1400-talet och fram till 1830. Grunden till samlingen kommer från den donation som läkaren Carl Zetterström (1767-1829) gjorde i sitt testamente för att skapa ett bibliotek i Jämtland för att på så sätt höja bildningsgraden i länet. Zetterström föddes i ett soldattorp på Rödön i Jämtland och hade turen att få studera och utbildade sig till läkare i Uppsala, där han även blev professor i medicin vid universitetet. Den ursprungliga samlingen på 12000 volymer har genom andra donationer växt till cirka 23000 volymer.

För att göra samlingen mer tillgänglig kommer biblioteket att ha några föreläsningar under året där delar av samlingen presenteras och ikväll var det 1500-talet som stod i fokus. Den på området väldigt kunnige bibliotekarien Thomas Drugg presenterade flera olika sorters böcker, bland annat om reformationen, Gustav Vasas bibel (den första svenska översättningen), läkarböcker (bland annat den första svenska läkarboken), ett par krigsbyten, några böcker som en gång i tiden tillhörde drottning Kristina och den första svenska barnboken, Lars Laelius En skön och härlig jungfruspegel, som biblioteket har i den väldigt ovanliga första upplagan från 1591 (enligt Drugg finns det fyra kända exemplar kvar).


Det var en väldigt trevlig och intressant föreläsning och jag kommer ser fram emot att gå på de kommande föreläsningarna. 

Inga kommentarer: