tisdag 5 maj 2020

Hold your breath, China


Chief Inspector Chen och hans trogne kollega Detective Yu Guangming kallas in för att hjälpa till med utredningen av vad som verkar vara en seriemördare som härjar i staden. Chen hinner inte ens börja med utredningen innan han blir kallad av en hög partimedlem för att hjälpa honom med att infiltrera en grupp miljöaktivister som jobbar för att regeringen ska börja göra någonting åt miljöförstöringarna och den dåliga luften i landet. I vanlig ordning är det politiska spelet det som dominerar och att Yus hustru Peiqin hjälper till med både utredningarna.

Hold your breath, China är den tionde delen i den kinesiske författaren Qiu Xiaolongs serie om den egensinnige polisen Chen Cao i Shanghai. Det finns mycket i boken är bekant från de tidigare böckerna som att Chen Cao ägnar en stor del av tiden åt att recitera poesi och äta och att han alltid måste ta de politiska intressena i beaktande. I vanlig ordning skulle inte Chen och Yu klara av att lösa fallen utan den hjälp de får av Yus hustru Peiqin. Den här boken hänger samman med Don’t cry, Thai lake, både när det gäller temat med miljöförstöring och en del karaktärer. Vanligtvis brukar Qiu Xiaolongs böcker få mig att vilja ta nästa plan till Shanghai, men den här bokens beskrivningar av luftföroreningarna gör att jag inte är särskilt sugen på att åka dit längre.

Inga kommentarer: