tisdag 26 augusti 2014

Knud, den store: en roman om min far

När Knud Holst Andersen föds 1936 så är det in i en fattig lantbrukarfamilj i danska Vendsyssel som föds in i och starten på livet blir inte den bästa då föräldrarna i någon slags förlamande rädsla för vad som skulle komma inte har förberett ens den minsta linnetrasa inför sonens ankomst. Det dröjer inte länge förrän Knud skiljer sig från resten av familjen med det att han är mer intresserad av att rita och läsa än att arbeta på gården och genom sitt läshuvud får han chansen att läsa vidare på realskolan och gymnasiet. När Knud är i slutet och tonåren och börjar ta steget in i vuxenvärlden så är det en ung man med stora författardrömmar som vi möter, men det är också en ung man som är känslomässigt tafatt och som drömmer om den stora kärleken som ska förlösa honom som författare. När han senare möter kärleken och bildar familj så har han svårt att förhålla sig till dem, bland annat för att de stör hans skrivande. Knud lyckas slå igenom som poet och blir en av Danmarks viktigaste författare under 1960-talet. Det är även början till hans nedgång då depressioner och en känsla av att inte höra hemma i de finare litterära kretsarna gör att han steg för steg närmar sig avgrunden (bland annat genom att hela tiden dra på sig stora krediter).


Den som har skrivit boken, Knud, den store: en roman om min far, är hans äldsta dotter Hanne-Vibeke Holst, som även är en av mina favoritförfattare. Även om jag hyser en stor beundran för Hanne-Vibeke Holsts författarskap så kändes det som att skulle kunna bli lite märkligt när hon skriver om sin pappa och måste förhålla sig till sig själv. Men jag tycker att hon lyckades bra med boken och då den är skriven helt från pappans perspektiv så är barnen placerade lite i periferin, vilket jag får en känsla av det var så han förhöll sig till dem, medan frun Kristen tar en större plats i hans liv. Det är en stark berättelse om en man som kommer från ingenting och som lyckas förverkliga sina drömmar, även om de inte för med sig den förväntade lyckan, men som ändå lyckas sätta käppar hjulen för sig själv och som får se sig ifrånsprungen av tiden.

Bonniers skickade boken

Inga kommentarer: