måndag 17 april 2017

Plötsligt händer det

och högen med lästa böcker (den högra) är marginellt högre än den med olästa böcker (den vänstra). Nu är det visserligen så att högen med lästa böcker skulle ha varit ännu lite högre om den även innehållit de lästa biblioteksböckerna, e-böckerna och några böcker som är utlånade och som faktiskt hunnit sorterats in i bokhyllorna. Med tanke på den takt som högen med olästa böcker växt den senaste tiden med med bokreainköp och recensionsex så är det i alla fall skönt att högarna är nästan lika stora. Särskilt som att jag även har en del reservationer på biblioteket som kommer att trilla in snart.

Inga kommentarer: