söndag 7 oktober 2018

Fidel Castro


I början av nästa åker jag på en resa till Kuba och företaget som jag åker med har satt ihop ett informationspaket om landet som bland annat innehåller en litteraturlista med ett antal titlar som handlar om Kuba på olika sätt. Den första boken som jag har lånat hem och läst är Björn Kumms bok om Fidel Castro, som är en typ av biografi som är föredömligt kort på 140 sidor. Det är en bok som egentligen handlar så mycket om personen Fidel Castro, utan mer sätter in honom i ett större sammanhang. Början av boken handlar mer om Kubas blodiga historia under den första halvan av 1900-talet där uppror och statskuppen avlöste varandra, alltid med många dödsoffer som följd. I detta politiska kaos växte Castro upp på en sockerfarm, som en hetlevrad ung man som alltid var snabb att ta till nävarna. Även i samband med Castros övertagande av makten spilldes det en hel del blod, både i striderna innan och genom avrättningar av motståndare efteråt och från början var det inte en kommunistisk revolution, utan Kuba var tvungen att söka samarbete med Sovjetunionen eftersom som USA införde en handelsblockad.

Det här är en bok som inte går på djupet om vem Fidel Castro var utan det är mer än bok om Kuba som land. Det märks att författaren nästan helt uteslutande har använt sig av andrahandskällor och inte har intervjuat så många personer.

Inga kommentarer: